Çocuk Destek Merkezi

         Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Bakanlık Makamının 25.09.2009 tarihli onayı ile Harput Çocuk Yuvasının  kapatılmasıyla hizmet vermeye başlamış olup, 19.02.2014 tarih ve 28918 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplımasına Dair Kanunun 14. Maddesi ile 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri ile Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin tanımları kaldırılarak yerine Çocuk Destek Merkezleri tanımlanmıştır.Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği 29.03.2015 tarih ve 29310 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
       Kuruluşumuz 20 kapasiteli olup, 5395 sayılı yasa kapsamında cinsel taciz, istismar ve  madde bağımlılığı olan ve haklarında bakım tedbir kararı alınan kız çocuklarına hizmet verilmektedir.


 PERSONEL DURUMU   
 

Müdür Psikolog Hemşire Ç.Gelişimcisi Ç.Eğiticisi S.Çalışmacı Memur Hizmet Alımı
1 1 1 1 3 1 3 18

 

KURULUŞ KAPASİTESİ  KAYITLI ÇOCUK SAYISI    FİİLİ KALAN ÇOCUK SAYISI
 
20
 
8
 
8