İl Müdür Yardımcısı Ahmet ATALAN


Ahmet ATALAN
İl Müdür Yardımcısı

 •   
    Satın Alma ve Tahakkuk iş ve işlemleri
    Yatırım-Proje işlemleri
    Arşiv, Saymanlık iş ve işlemleri 
    Strateji Geliştirme Başkanlığı iş ve işlemleri
    Denetim Hizmetleri Başkanlığı İş ve İşlemleri
    Gerçekleştirme görevlisi
    Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü iş ve işlemleri Bilgi İşlem işleri
    Toplam kalite sisteminde belirtilen görev tanımlarınız
    Bakanlığımızın imzaladığı protokoller ile ilgili iş ve işlemler
    Görev alanı ile ilgili belirli gün ve haftalar.
    Raporlu, izinli ve görevli olduğu zamanlarda görevlerine İl Müdür Yardımcısı Selahattin BOZKURT vekâlet   edecektir.