İl Müdür Yardımcısı Mustafa KÜÇÜKYURT

                                                                                 
 
Mustafa KÜÇÜKYURT
İl Müdür Yardımcısı


 
  Kadrolu ve Özel Hizmet Alımı personelinin iş ve işlemleri,
  Hukuk Birimi iş ve işlemleri,
  Gerçekleştirme Görevlisi(Hukuk Birimi)
  Bimer ve Cimer başvuruları ile ilgili iş ve işlemler,
  Korunmaya Muhtaç Çocukların İstihdam iş ve işlemleri (Form-A Belgesi)
  Özel Kreşlerle ilgili iş ve işlemler,
  Çocuk Hakları İl Komitesine ait iş ve işlemler,
  Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu İş ve İşlemleri,
  Bakanlığımızın imzaladığı protokoller ile ilgili iş ve işlemler (Görev Alanı İle İlgili)
  Toplam kalite Yönetimi sisteminde belirtilen görev tanımlarınız,
  Görev alanı ile ilgili belirli gün ve haftalar,
  İl Müdürünün gerektiğinde vereceği diğer işler,
  Raporlu, izinli ve görevli olduğu zamanlarda görevlerine İl Müdür Yardımcısı Rıza AKBULUT vekâlet edecektir.