İl Müdür Yardımcısı Rıza AKBULUT


Rıza AKBULUT
İl Müdür Yardımcısı

 

 •   Aile ve Toplum Hizmetleri ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün iş ve işlemleri,
    Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün iş ve işlemleri ile bağlı Kuruluşların iş ve işlemleri,
    Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) iş ve işlemleri,
    Koruyucu aile ve evlat edinme iş ve işlemleri,(Koruyucu Aile Gerçekleştirme Görevlisi)
    Bakanlığımızın imzaladığı protokoller ile ilgili iş ve işlemler (görev alanı ile ilgili)
    Görev alanı ile ilgili belirli gün ve haftalar,
    Toplam kalite Yönetimi Sisteminde belirtilen görev tanımlarınız,
    İl Müdürünün gerektiğinde vereceği diğer işler,
    Raporlu, izinli ve görevli olduğu zamanlarda görevlerine İl Müdür 
    Yardımcısı Mustafa KÜÇÜKYURT vekâlet edecektir.