İl Müdür Yardımcısı Selahattin BOZKURT


Selahattin BOZKURT
İl Müdür Yardımcısı

  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarımızın iş ve işlemleri,
  Özel Bakım Merkezleri iş ve işlemleri,
  Engelli Kimlik Kartları işlemleri,
  Araçların görevlendirilmeleri, araç takip ve Taşınır Kayıt Kontrol iş ve işlemleri,
  Alo 183 telefon hattı işlemleri,
  Erişebilirlik ve korumalı iş yerleri iş ve işlemleri,
  Engelli Evde Bakım iş ve işlemleri,
  Gerçekleştirme görevlisi (Özel Bakım Merkezleri)
  Bakanlığımızın imzaladığı protokoller ile ilgili iş ve işlemler (görev alanı ile ilgili)
  Görev alanı ile ilgili belirli gün ve haftalar,
  Toplam kalite Yönetimi Sisteminde belirtilen görev tanımlarınız,
  İl Müdürünün gerektiğinde vereceği diğer işler,
  Raporlu, izinli ve görevli olduğu zamanlarda görevlerine İl Müdür Yardımcısı Ahmet ATALAN      vekâlet   edecektir.